U ovoj sobi se mogu smestiti najvise dve odrasle osobe i troje dece. 1. dete do 6 godina, 2. dete do 12 godina i 3. dete do 12 godina