KONTAKT INFORMACIJE

  

Turistička agencija MPS Trend

PIB: 100669745

Matični broj: 55419531

Žiro račun (RSD): 105-7993-09 AIK Bank

Tel.: +381 18 527 322
Tel.:+381 65 22 67 100

Kontakt osoba: Perica Stojiljković

E-mail: mpstrend018@gmail.com

GPS lokacija: 43.319716, 21.8975623

KONTAKTIRAJTE NAS