U ovoj sobi se mogu smestiti najvise dve odrasle osobe i dvoje dece 1.dete do 6 godina, 2.dete do 12 godina